Uygulama Alanları

Finansal Kiralama Kanunu'na göre her türlü taşınır ya da taşınmaz mal leasing konusu olabilir. 21.11.2012 tarihli 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri kanunu ile yeniden düzenlenmiş olup, bazı başlıklar aşağıda sunulmuştur.

 • Tıbbi cihazlar

 • Bilgisayar ve diğer bilgi işlem üniteleri

 • Tekstil makineleri

 • Matbaa makineleri .

 • Santraller ve haberleşme cihazları

 • Kara nakil vasıtaları

 • Hava taşıma araçları

 • Kuru yük gemileri ve diğer deniz araçları, tanker

 • Enerji tesisleri

 • İnşaat Makinaları

 • Otel ve büro donanımları

 • Sat Geri Kirala

 • Bilgisayar Yazımları’nın (çoğaltılmış nüshaları hariç olmak üzere patent gibi fikri ve sınaî haklar bu sözleşmeye konu olamaz)

"Ekipman detayları için Şirketimizi arayın..."