Leasing Nedir?

Finansal Kiralama (Leasing), müşteri tarafından seçilen / karar verilen bir yatırım malının mülkiyeti finansal kiralama şirketinde kalarak, belirlenen kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir. Bu finansman yöntemi yatırım mallarının satın alınması yerine, kiralanarak kullanılmasını sağlayarak firmaların işletme sermayelerini diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılması ile verimliliğin ve karlılığın artmasında önemli rol üstlenir.

Kimler Leasing müşterisi olabilir ?

Leasing'de genel olarak hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş kiracı olabilir, buna göre, her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları kiracı olabilirler.

- Mevcut tesislerini büyütmek, modernize etmek, yeni üretim alanlarında faaliyet göstermek, dağıtım kanallarını genişletmek, enerji tasarrufu yatırımında bulunmak, yeni iş kollarında faaliyet göstermek ve kapasite artırımında bulunmak isteyen kurumsal yatırımcılar,

- Bütçelerini sağlıklı oluşturmak, yeni teknolojilere sahip olmak, işyeri, ofis ve muayenehane açmayı planlayan serbest meslek sahipleri ve bireysel yatırımcılar,

Bir satış işleminin gerçekleşmesinde alternatif finansman yöntemi olarak hızla sonuca gidilmesini isteyen, satışlarını artırmak ve kendi nakit akımlarını düzenleme arzusunda olan satıcı firmalar leasingin müşterisi olabilir.